ஐபோனில் உள்ள எந்த ஆப்ஸிலும் ஒருமுறை தட்டுவதன் மூலம் மேலே ஸ்க்ரோல் செய்வது எப்படி

ஐபோனில் உள்ள பதிலளிக்கக்கூடிய தொடுதிரைகளுக்கு நன்றி, பயன்பாடுகள் மற்றும் இணையதளங்களில் உள்ள உள்ளடக்கத்தை ஸ்க்ரோலிங் செய்வது மிகவும் எளிதானது. ஆனால் நீங்கள் மிக நீளமான பக்கத்தை உலாவும்போது, ​​மேலே செல்ல திரையில் ஒருமுறை தட்டுவது பெரிதும் உதவுகிறது.

ஐபோன் நீண்ட காலமாக இந்த அம்சத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் பல பயனர்களுக்கு இது தெரியாது. உன்னால் முடியும் கடிகாரத்தைத் தட்டவும் உங்கள் ஐபோனில் உள்ள எந்த பயன்பாட்டிலும் மேலே செல்ல, நிலைப் பட்டியில்.

உங்களிடம் ஐபோன் எக்ஸ் அல்லது புதிய சாதனங்கள் இருந்தால், "நாட்ச்" உள்ளவை, உங்களால் முடியும் உச்சநிலையின் இருபுறமும் தட்டவும் மேலே செல்ல.

இந்த தந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி iPhone இல் உள்ள அனைத்து புகைப்படங்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஆல்பத்தில் உள்ள எல்லாப் படங்களையும் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பும் போது, ​​இந்த தந்திரம் புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் பெரிதும் உதவுகிறது.

புகைப்படங்கள் பயன்பாட்டில் தேர்வு பயன்முறையில் நுழைந்து, சில புகைப்படங்களின் மீது உங்கள் விரலை ஸ்வைப் செய்யவும், ஆனால் திரையில் இருந்து உங்கள் விரலை உயர்த்த வேண்டாம். திரையில் உங்கள் விரலை வைத்திருக்கும் போது நிலைப் பட்டியில் உள்ள கடிகாரத்தைத் தட்டவும். இது ஆல்பத்தின் மேல்பகுதிக்கு ஸ்க்ரோல் செய்து, எல்லா புகைப்படங்களையும் தேர்ந்தெடுக்கும்.

? சியர்ஸ்!