ஐபோனில் ஒரே நேரத்தில் பல நினைவூட்டல்களைத் திருத்துவது எப்படி

iOS 14 இல் அந்த நீண்ட நினைவூட்டல் பட்டியல்களை மிக எளிதாக நிர்வகிக்கவும்

ஐபோன்களில் உள்ள நினைவூட்டல் பட்டியல்கள் பல சூழ்நிலைகளில் உண்மையில் நம் மீட்பர்கள். மேலும் சில நேரங்களில் இந்த நினைவூட்டல் பட்டியல்கள் மிக நீளமாக இயங்கும். நீங்கள் நினைவில் வைத்திருக்கலாம் அல்லது நினைவில் கொள்ளாமல் போகலாம் என்று விட்டுவிடுவதற்குப் பதிலாக அதைக் குறித்துக் கொள்வது நல்லது, இல்லையா? ஆனால் இந்த நீண்ட பட்டியல்களை நிர்வகிப்பதற்கான எண்ணம் நம் இதயத்தையும் ஒரு சிறிய அச்சத்துடன் நிரப்புகிறது.

iOS 14 உடன், இந்த நீண்ட பட்டியல்களை நிர்வகிப்பது அவ்வளவு கடினமான பணியாகத் தெரியவில்லை. நினைவூட்டல் பட்டியல்கள் இப்போது பயனர்களை ஒரே நேரத்தில் பல நினைவூட்டல்களைத் திருத்த அனுமதிக்கும். புதிய iOS 14 இல் ஒரே நேரத்தில் பல நினைவூட்டல்களுக்கான தேதி மற்றும் நேரத்தை நீங்கள் முடிக்கலாம், கொடியிடலாம் மற்றும் ஒதுக்கலாம் அல்லது மாற்றலாம். நீங்கள் அவற்றை வேறொரு பட்டியலுக்கு நகர்த்தலாம் அல்லது ஒரே நேரத்தில் நீக்கலாம்.

பகிரப்பட்ட பட்டியலில் உள்ள நினைவூட்டல்களுக்கு, பல நினைவூட்டல்களைத் திருத்துவது, ஒரே பயணத்தில் மற்றவருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நினைவூட்டல்களை ஒதுக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

பல நினைவூட்டல்களைத் திருத்த, பட்டியலைத் திறந்து, திரையின் மேல் வலது மூலையில் உள்ள 'மேலும் விருப்பங்கள்' ஐகானை (ஒரு வட்டத்தில் மூன்று புள்ளிகள்) தட்டவும்.

திரையில் தோன்றும் மெனுவில் உள்ள ‘Select Reminders..’ விருப்பத்தைத் தட்டவும்.

அவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்க நீங்கள் திருத்த விரும்பும் நினைவூட்டல்களைத் தட்டவும். இந்த நினைவூட்டல்களைக் கொடியிட, முடிக்க அல்லது ஒதுக்க, திரையின் கீழ் வலது மூலையில் உள்ள 'மேலும் விருப்பங்கள்' ஐகானை (ஒரு வட்டத்தில் மூன்று புள்ளிகள்) தட்டவும் மற்றும் மெனுவிலிருந்து பொருத்தமான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தேதி மற்றும் நேரத்தை ஒதுக்க/மாற்ற, திரையின் கீழ் இடது மூலையில் உள்ள கேலெண்டர் ஐகான்களைத் தட்டவும்.

பணிகளுக்கான தேதி, நேரம் மற்றும் மறு சுழற்சியைக் குறிப்பிட்டு, 'விண்ணப்பிக்கவும்' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நினைவூட்டல்களை புதிய பட்டியலுக்கு நகர்த்த, கீழே உள்ள கருவிப்பட்டியில் உள்ள ‘கோப்புறை’ ஐகானைத் தட்டி, அவற்றை நகர்த்த விரும்பும் பட்டியலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நினைவூட்டல்களை நீக்க, 'நீக்கு' விருப்பத்தை (பின் ஐகான்) தட்டவும்.

iOS 14 இல் உள்ள பல விஷயங்களைப் போலவே, நினைவூட்டல்களும் சிறப்பாக வருகின்றன. மாற்றங்களிலிருந்து தோற்றம் வரை, பகிரப்பட்ட பட்டியலில் உள்ளவர்களுக்கு நினைவூட்டல்களை ஒதுக்கும் திறன், ஒரே நேரத்தில் பல நினைவூட்டல்களைத் திருத்துதல் மற்றும் பலவற்றில், பயனர்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்.