விண்டோஸ் 10 இல் தூங்குவதற்கு நிரல்களை எவ்வாறு வைப்பது

நீங்கள் ஒரு கணினியில் பணிபுரியும் போது, ​​பல நிரல்கள் பின்னணியில் தொடர்ந்து செயல்படுகின்றன, இதனால் கணினியின் வேகம் குறைகிறது மற்றும் பேட்டரி வடிகட்டப்படுகிறது. இந்த நிரல்கள் கையில் இருக்கும் வேலையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்காது, ஆனால் பிற பணிகளுக்கு இடையில் அறிவிப்புகளை புதுப்பிக்கவும் அனுப்பவும் தொடர்ந்து செயல்படும்.

நிரலை நிறுவல் நீக்குவது ஒரு எளிய விருப்பமாகும், ஆனால் அவற்றின் தேவை ஒருநாள் எழலாம். விண்டோஸ் 10 நிரல்களை தூங்க வைக்கும் விருப்பத்தை வழங்குகிறது. நீங்கள் பல நிரல்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை தூங்க வைக்கலாம், இதன் மூலம் பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் கணினி வேகத்தை மேம்படுத்தலாம்.

உறக்கத்திற்கான திட்டங்களை வைத்தல்

பணிப்பட்டியின் இடது மூலையில் உள்ள விண்டோஸ் ஐகானில் வலது கிளிக் செய்து, 'அமைப்புகள்' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கணினி அமைப்புகளில், 'தனியுரிமை' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

தனியுரிமை அமைப்புகளில், 'பின்னணி பயன்பாடுகள்' கண்டுபிடிக்கும் வரை கீழே உருட்டி, அதன் மீது கிளிக் செய்யவும்.

இங்கே, நீங்கள் அனைத்து பின்னணி பயன்பாடுகளையும் வைக்கலாம் அல்லது தூங்குவதற்கு தனிப்பட்ட நிரல்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அனைத்து பின்னணி பயன்பாடுகளையும் தூங்க வைக்க, சாளரத்தின் மேலே உள்ள ஆன்-ஆஃப் நிலைமாற்றத்தைக் கிளிக் செய்யவும். தனிப்பட்ட ஆப்ஸை தூங்க வைக்க, நீங்கள் தூங்க வைக்க விரும்பும் ஆப்ஸின் முன் உள்ள ஆன்-ஆஃப் டோகிள் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.